Z nami tylko najlepsze analizy!

Poniżej znajdują się ciekawe informację dotyczące pierwiastków, analizy pierwiastkowej, działalności laboratoryjnej, wody, nowych produktach, a także możliwość umieszczania komentarzy i uwag pod zagadnieniami. Zapraszamy do lektury!

Bor - informacje zebrane

Bor - informacje zebrane

 Bor jest niezbędnym składnikiem pokarmowym roślin, wymaganym przede wszystkim do utrzymania integralności ścian komórek. Jednak wysokie stężenie gleby powyżej 1,0 ppm prowadzi do martwicy liści i wierzchołków liści, a także do słabego ogólnego wzrostu. Poziomy poniżej 0,8 ppm powodują te same objawy u roślin, które są szczególnie wrażliwe na bor w glebie. Prawie wszystkie rośliny, nawet te nieco tolerancyjne dla boru glebowego, wykażą przynajmniej pewne objawy toksyczności boru, gdy zawartość boru glebowego jest większa niż 1,8 ppm. Gdy zawartość ta przekracza 2,0 ppm, niewiele roślin będzie się dobrze rozwijało, a niektóre mogą uschnąć.[121][122][123]

Lit - Informacje zebrane

Informacje biologiczne o zastosowaniu Litu

Sole litowe są głównie stosowane jako leki psychiatryczne. Obejmuje to leczenie poważnych zaburzeń depresyjnych, które nie ulegają poprawie po zastosowaniu innych leków przeciwdepresyjnych oraz zaburzeń dwubiegunowych.[2] W tych schorzeniach zmniejsza ryzyko samobójstwa.[3] Lit jest przyjmowany doustnie.[2].