Z nami tylko najlepsze analizy!

Pierwiastki

   Analiza wody, która jest kluczowym elementem żywienia pozwala zadbać o właściwy bilans jonowy. Dzięki tej analizie dowiadujemy się, jaki jest skład nieorganiczny wody. Ilość pierwiastków znanych jest 118, analizujemy obecnie 31 + dajemy informacje o pierwiastkach, które nie występują, bo są sztucznie otrzymywane w laboratorium. Pracujemy nad rozszerzeniem analizy o większy pakiet.

 

Pierwiastki można podzielić na mikro, makro, ultra elementy a także możemy mówić o właściwościach toksycznych (metale ciężkie), kancerogennych. Stężenie pierwiastków w wodzie jest normowane dla niektórych, niekoniecznie to stężenie koresponduje z dziennym zapotrzebowaniem na te pierwiastki. Więcej informacji (opis każdego) można dostać w raporcie po badaniu.

Układ okresowy

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Obecnie w dziale R&D firmy Rootinnovation trwają prace nad wprowadzeniem metabolomiki do oferty rynkowej, wówczas będzie także obraz związków organicznych. Pierwszym krokiem było wprowadzenie analizy pierwiastkowej (2017). Analiza ta daje obraz o nieorganicznym składzie.