Z nami tylko najlepsze analizy!

ANALIZA PIERWIASTKÓW

Pierwiastki chemicznie, obecnie znanych jest 118, nasza analiza obejmuje obecnie aż 31 pierwiastków (srebro -Ag, glin -Al, arsen -As, bor -B, bar – Ba, bizmut -Bi, wapń – Ca, kadm -Cd, kobalt -Co, chrom -Cr, miedź -Cu, żelazo -Fe, gal -Ga, rtęć -Hg, potas -K, lit -Li, magnez -Mg, mangan – Mn, molibden -Mo, sód -Na, nikiel -Ni, fosfor -P, ołów – Pb, rubid -Rb, siarka – S, skand – Sc, selen – Se, krzem – Si, stront -Sr, wanad -V, cynk – Zn) oraz dodatkowe pierwiastki, które nie występują w naturze. Pracujemy nad analizą kolejnych pierwiastków chemicznych. Skupiamy się na analizie WODY jako jedną z podstawowych dróg dostarczania substancji mineralnych. Normy państwowe na wodę definiują jedynie maksymalne dawki tych pierwiastków. Obraz pierwiastkowy składu wody zależy głównie od lokalnego źródła oraz technologii dostarczenia wody, dlatego warto mieć świadomość, jaką wodę mamy.

ROLA

Pierwiastki, makroelementy, mikroelementy, ultraelementy – pełnią w organizmie rożne role od budulcowych (np.: wapń), transportowych (np.: żelazo w hemoglobinie), katalitycznych (różne enzymy zawierają metale np.: miedź, selen), a nawet w przekazywaniu informacji drogą nerwową (np.: potas, sód). Można powiedzieć, że w każdym organizmie jest prawie cała tablica pierwiastków chemicznych.

PO CO?

Informacja o składzie wody pokazuje, jakie pierwiastki są w nadmiarze, a jakich brakuje. Suplementacje pierwiastków „standardowo” może powodować przekroczenie dawek pierwiastków, które występują bogato w wodzie i pożywieniu. Można także pokazać niedobory. Dzięki wiedzy można poprawić kondycje (patrz medycyna personalizowana) lub zoptymalizować technologię (patrz weterynaria personalizowana)

DLA KOGO

Nasza usługa skierowana jest do różnych grup:

- osoby prywatne  - które chcą zbadać wodę ze swego ujęcia i wykluczyć zanieczyszczenia metalami ciężkimi lub dobrać tak dzienne zapotrzebowanie na minerały, aby uwzględnić źródło, jakim jest woda pita w domu, w pracy. Osoby te także dostają informację - jaką technologię oczyszczania wody zastosować oraz do kogo się udać, aby lepiej zadbać o zdrowie.  Więcej w przypadkach, którym pomogliśmy.

- trenerzy personalni, lekarze, dietetycy, dermatolodzy - osoby, które pomagają innym dbać o zdrowie i kondycję. Poznanie składu podstawowego czynnika zdrowotnego, jakim jest woda, którą spożywa pozwala lepiej poznać bilans. Już wkrótce analizę rozszerzymy o mocz, co także umożliwi poznanie organizmu. Informację o tym, co osoby piją, w czym się myją  - pozwala pomóc osobie bezpośrednio poprzez suplementowanie lub zastosowanie różnych technologii. Więcej w przypadkach, którym pomogliśmy.

- producenci żywności, rolnicy – aby określić, czy woda pobierana lokalnie nie zawiera niepożądanych minerałów oraz zoptymalizować, poprawić produkcję pod kątem zdrowszych zwierząt. Także hodowcy roślin szklarniowych – hydroponika. Więcej w weterynarii personalizowanej.

- firmy oferujące systemy oczyszczania, uzdatniania wody - Firmy te mogą zbadać efektywność systemów i przekonywać swoich klientów. Poza tym, jeżeli wiemy, że dany produkt jest najwyższej jakości, to także polecamy go swoim klientom . Więcej w przypadkach, którym pomogliśmy.


KTO WYKONUJE:

Dział Badawczy firmy Rootinnovation sp. z.o.o. Oczywiście merytoryczne opracowanie tego zagadnienia nie mogłoby się obejść bez szerokich konsultacji, badań przeprowadzonych w uczelniach, ośrodkach hodowli, naukowcach z firm zewnętrznych. Chcemy zauważyć, że analiza wciąż jest rozszerzana o nowe pierwiastki i paramtery. Jak chodzi o metodykę oraz pomoc w dobraniu dodatków żywnościowych, to wciąż jest opracowywana do określonych produkcji.