Z nami tylko najlepsze analizy!

Wody Polskie

Analiza pierwiastkowa  W roku 2017 zostało wprowadzone nowe prawo oraz utworzenie „Wody Polskie”. Prawo to ma na celu dostosowanie do UE dyrektyw. Jest obszerne i reguluje wiele zagadnień.

 

 

W mediach rozgorzała duża dyskusja dotyczące opłat, statusu i różnych kwestii. Dla zainteresowanych tym zagadnieniem polecamy po prostu przeczytać ustawę:

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001121

 

Warto wspomnieć, że niektóre spekulację medialne dotyczą projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-565-2017/$file/8-020-565-2017.pdf, a nie samej uchwały.